Tuyển Dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Có kinh nghiệm báo giá phần xây dựng cơ bản: Móng, hầm, bê tông, chống ...