FILE EXCEL PHÂN TÍCH

THUÊ NHÀ VÀ MUA NHÀ

Đây là file Excel mà tôi đã chuẩn bị để giúp các anh chị phân tích chi tiết giữa hai lựa chọn Mua nhà và Thuê nhà trong tập 36.

Tải tài liệu
Báo cáo

TỈ LỆ SINH LỜI CÁC SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT

Đây là báo cáo chi tiết về tỉ lệ sinh lời của các sản phẩm đặc biệt như đồng hồ, xe, whisky,… mà tôi đã nhắc đến trong tập podcast số 48.

Tải báo cáo